English   |   הבלוג שלנו   |  
 
 
 פרוייקטים
 
  חיפוש: 
ברשותינו מגוון רחב ביותר של הפקות חינוכיות. ההפקות שלנו כוללות סרטים דוקומנטאריים והצגות אומנותיות. כל ההפקות נוגעות בהיבטים הקשורים לעם היהודי והזיקה לארץ ישראל.
נושא מרכזי (בקרוב)
 
תיעודי
  גירוש

  [ המשך ]

 
  התנערי

הסרט נותן חלון הזדמנוית להבין את המשבר היום בין חלק מקהילה הדתית ...  [ המשך ]

 
  משחק ביתי

הסרט "משחק ביתי" מביא את סיפורם ...  [ המשך ]

 
  לבד על החומות

סרט תיועדי מרגש ששופך אור על הקרבות שהתנהלו להצלת הרובע היהודי בירושלים בתש"ח  מלווה בעדויות חיות מפי הלוחמים.

לארגן ...  [ המשך ]

 
  בעוז רוחו

[ המשך ]

 
  אגדת הל"ה

סרט חובה לכל מחנך להנחלת המורשת לתלמידים ובעיקר אלו העומדים לקראת גיוס.

  [ המשך ]

 
  שיר המעלות [ המשך ]
 
  הבן הסורר

[ המשך ]

 
 
מיצג אומנותי (בקרוב)
 
תיאטרון (בקרוב)
 
טלויזיה
  גבעה 769

[ המשך ]

 
 
בפיתוח
  פרויקט כפתורים

סרט קצר על פרויקט מיוחד של בנות כיתה ח' בבית ספר עשה חיל באפרת.

אליהם הצטרפו בתי ספר אחרים ...  [ המשך ]

 
 
מוסיקה
  פרויקט המשניות
פרויקט המשניות היא מוסיקה מעולה למשניות וכלי מצוין לכל אחד בכל גיל ללמוד משניות בנוסף מלהנות מהמוסיקה.
 
לשמוע השירים למשניות ברכות ...  [ המשך ]
 
 
אירוע מיוחד
  פסטיבל הנוער לקולנוע חברתי

מועצה מקומית אפרת ומרכז קהילתי אפרת מציגים פסטיבל הנוער לקולנוע חברתי

  [ המשך ]
 
  שומע תפילה ...  [ המשך ]
 
  אדון שוקו ...  [ המשך ]
 
  מצטרפים ללימודי משניות למען שדרות

לומדים משניות במשנתון שדרות כדי לתמוך בישיבת ההסדר שדרות וכל פעילותיה למען תושבי שדרות

[ המשך ]